Event Title

Njohuritë dhe përceptimet e nxënësve lidhur me masat mbrojtëse për sëmundjet ngjitëse

Presenter Information

Marigonë Rizani

Session

Medicine and Nursing

Description

Sëmundjet ngjitëse janë ato sëmundje që shkaktohen nga mikoorganizma dhe parazit që barten dejtpërdrejt ose tërthorazi nga njeriu i sëmurë ose bartësi i shkaktarit tek njeriu i shëndoshë. Sëmundjet infektive mund të shkaktohen nga mikroorganizmat si; bakteret, viruset, kërpudhat, parazitët ose toksinat. Punimi ka për qëllim të hulumtohen njohuritë dhe përceptimet lidhur me masat mbrojëse për smundjet ngjitëse. Studimi u krye duke e propozuar një pyetsorë në shkollat e mesme të larta të Republikës së Kosovës, përkatësisht në Gjimnazet në Lipjan, Ferizaj dhe Prishtinë. Pyetësori është realizuar me nxënësit e klasës së 10-të dhe të 11-të ku gjithsej janë përfshirë 287 anketues. Gjithashtu për kompletimin e këtij punimi është përdorur edhe literatura shkencore relevante. Rezultatet tregojnë se nxënësit tanë nuk kanë shumë njohuri për sëmundjet ngjitëse dhe as për masat mbrojtëse për sëmundjet ngjitëse. Mungesa e njohurive për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse kishte impakt gjithashtu në përhapjen e shpejtë të Covid-19 midis nxënësve. Masa më e madhe e nxënësve deklarojnë se ata nuk kanë mbajtur asnjë orë mësimore që ka të bëjë me sëmundjet ngjitëse. Një numër i konsiderueshëm i tyre konsiderojnë se iu qasen shpesh fast foodeve dhe restauranteve gjë që na bënë të mendojmë se ata shumë leht mund të preken nga sëmundje ngjitëse. Disa prej të rinjëve tanë nuk e dinë të paktën një sëmundje ngjitëse andaj mendoj se kjo çështje duhet trajtuar me një kujdes të veçant. Për të trajtuar këtë çështje, rekomandohet një mobilizim i gjerë nga institucionet shtetërore për ndërmarrjen e masave edukative në shkolla.

Keywords:

nxënësit, sëmundjet ngjitëse, infeksionet, etj.

Proceedings Editor

Edmond Hajrizi

ISBN

978-9951-550-47-5

Location

UBT Kampus, Lipjan

Start Date

30-10-2021 12:00 AM

End Date

30-10-2021 12:00 AM

DOI

10.33107/ubt-ic.2021.176

This document is currently not available here.

Share

COinS
 
Oct 30th, 12:00 AM Oct 30th, 12:00 AM

Njohuritë dhe përceptimet e nxënësve lidhur me masat mbrojtëse për sëmundjet ngjitëse

UBT Kampus, Lipjan

Sëmundjet ngjitëse janë ato sëmundje që shkaktohen nga mikoorganizma dhe parazit që barten dejtpërdrejt ose tërthorazi nga njeriu i sëmurë ose bartësi i shkaktarit tek njeriu i shëndoshë. Sëmundjet infektive mund të shkaktohen nga mikroorganizmat si; bakteret, viruset, kërpudhat, parazitët ose toksinat. Punimi ka për qëllim të hulumtohen njohuritë dhe përceptimet lidhur me masat mbrojëse për smundjet ngjitëse. Studimi u krye duke e propozuar një pyetsorë në shkollat e mesme të larta të Republikës së Kosovës, përkatësisht në Gjimnazet në Lipjan, Ferizaj dhe Prishtinë. Pyetësori është realizuar me nxënësit e klasës së 10-të dhe të 11-të ku gjithsej janë përfshirë 287 anketues. Gjithashtu për kompletimin e këtij punimi është përdorur edhe literatura shkencore relevante. Rezultatet tregojnë se nxënësit tanë nuk kanë shumë njohuri për sëmundjet ngjitëse dhe as për masat mbrojtëse për sëmundjet ngjitëse. Mungesa e njohurive për përhapjen e sëmundjeve ngjitëse kishte impakt gjithashtu në përhapjen e shpejtë të Covid-19 midis nxënësve. Masa më e madhe e nxënësve deklarojnë se ata nuk kanë mbajtur asnjë orë mësimore që ka të bëjë me sëmundjet ngjitëse. Një numër i konsiderueshëm i tyre konsiderojnë se iu qasen shpesh fast foodeve dhe restauranteve gjë që na bënë të mendojmë se ata shumë leht mund të preken nga sëmundje ngjitëse. Disa prej të rinjëve tanë nuk e dinë të paktën një sëmundje ngjitëse andaj mendoj se kjo çështje duhet trajtuar me një kujdes të veçant. Për të trajtuar këtë çështje, rekomandohet një mobilizim i gjerë nga institucionet shtetërore për ndërmarrjen e masave edukative në shkolla.