Event Title

Roli Infermierorë në parandalimin e infeksioneve gjatë kateterizimit urinarë në Klinikën e Urologjisë janar-dhjetor 2020

Presenter Information

Trendeline Pllana

Description

Hyrja: Infeksioni i traktit urinar është një sëmundje që paraqitet shpeshë te pacientët pa dallim moshe apo gjinie. Ekzistojnë shkaktarë të ndryshëm të kësaj sëmundje, por une në këtë punim kam paraqitur një ndërhyrje (procedur) mjeksore e cila mundë të jetë një ndër shkaktarët për të fituar një Infeksion urinar.

Qellimi: Qëllimi i punimit ka qenë të hulumtojë incidencën e paraqitjes së infeksionit të traktit urinar tek pacientët e kateterizuar në Klinikën e Urologjisë në QKUK në periudhën janar-dhjetor 2020Po ashtu të izolohet shkaktari i paraqitjes së infeksioneve pas kateterizimit urinare ,dhe si bëhet trajtimi i këtyre infeksioneve .

Materiali dhe metoda: Hulumtimi i këtij punimi është bërë në Kliniken e Urologjisë pacientët të cilët ju nënshtruan kësaj ndërhyrje pamvarësisht llojit të operacionit apo sëmundjes që ata paraqiteshin ju morën mostra pas 5 dite të kësaj procedure.

Rezultatet: Në këtë punim është paraqitur shkalla e infeksioneve te fituara pas kateterizimit urinar te pacientët e hospitalizuar në Klinikën e Urologjisë, janar - dhjetor 2020, është paraqitur edhe shkalla e infeksioneve të fituara te pacientët e kateterizuar ne qendrat tjera mjekësore.

Diskutimi: Janë testuar njohuritë dhe përvojat e personelit shëndetsorë të klinikës së urologjisë ku rezultojnë me mungesë të kushteve adekuate për kateterizim, mungesa e edukimit, mungesa e protokoleve, mungojne edhe njohurit edukative te pacientëve lidhur me mirëmabjtjen dhe higjienën rreth kateterit urinar.

Perfundimet: Në të ardhmen është mirë që për kryerjen e studimeve të tilla të përdoren metoda të ndryshme për grumbullimin e të dhënave, me qëllim që të arrihen rezultate më të mira.

Kjo nënkupton involvimin edhe të punëtorëve të tjerë shëndetësorë në hulumtim, në fusha të ndryshme specifike (si mjekë, infermierë, mami, laborantë, teknikë të rentgenit, stomatologë, farmacist, mikrobiolog etj) sepse duke funksionur si një orkestër mund të kontribohet shume në parandalimin e infeksioneve të traktit urinarë.

Keywords:

Kateterizimi urinar, kujdesi infermieror, infeksioni.

Proceedings Editor

Edmond Hajrizi

ISBN

978-9951-550-47-5

Location

UBT Kampus, Lipjan

Start Date

30-10-2021 12:00 AM

End Date

30-10-2021 12:00 AM

DOI

10.33107/ubt-ic.2021.181

This document is currently not available here.

Share

COinS
 
Oct 30th, 12:00 AM Oct 30th, 12:00 AM

Roli Infermierorë në parandalimin e infeksioneve gjatë kateterizimit urinarë në Klinikën e Urologjisë janar-dhjetor 2020

UBT Kampus, Lipjan

Hyrja: Infeksioni i traktit urinar është një sëmundje që paraqitet shpeshë te pacientët pa dallim moshe apo gjinie. Ekzistojnë shkaktarë të ndryshëm të kësaj sëmundje, por une në këtë punim kam paraqitur një ndërhyrje (procedur) mjeksore e cila mundë të jetë një ndër shkaktarët për të fituar një Infeksion urinar.

Qellimi: Qëllimi i punimit ka qenë të hulumtojë incidencën e paraqitjes së infeksionit të traktit urinar tek pacientët e kateterizuar në Klinikën e Urologjisë në QKUK në periudhën janar-dhjetor 2020Po ashtu të izolohet shkaktari i paraqitjes së infeksioneve pas kateterizimit urinare ,dhe si bëhet trajtimi i këtyre infeksioneve .

Materiali dhe metoda: Hulumtimi i këtij punimi është bërë në Kliniken e Urologjisë pacientët të cilët ju nënshtruan kësaj ndërhyrje pamvarësisht llojit të operacionit apo sëmundjes që ata paraqiteshin ju morën mostra pas 5 dite të kësaj procedure.

Rezultatet: Në këtë punim është paraqitur shkalla e infeksioneve te fituara pas kateterizimit urinar te pacientët e hospitalizuar në Klinikën e Urologjisë, janar - dhjetor 2020, është paraqitur edhe shkalla e infeksioneve të fituara te pacientët e kateterizuar ne qendrat tjera mjekësore.

Diskutimi: Janë testuar njohuritë dhe përvojat e personelit shëndetsorë të klinikës së urologjisë ku rezultojnë me mungesë të kushteve adekuate për kateterizim, mungesa e edukimit, mungesa e protokoleve, mungojne edhe njohurit edukative te pacientëve lidhur me mirëmabjtjen dhe higjienën rreth kateterit urinar.

Perfundimet: Në të ardhmen është mirë që për kryerjen e studimeve të tilla të përdoren metoda të ndryshme për grumbullimin e të dhënave, me qëllim që të arrihen rezultate më të mira.

Kjo nënkupton involvimin edhe të punëtorëve të tjerë shëndetësorë në hulumtim, në fusha të ndryshme specifike (si mjekë, infermierë, mami, laborantë, teknikë të rentgenit, stomatologë, farmacist, mikrobiolog etj) sepse duke funksionur si një orkestër mund të kontribohet shume në parandalimin e infeksioneve të traktit urinarë.