Event Title

Burnout te punëtorët shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 në spitalin e rajonal të Pejës

Session

Medicine and Nursing

Description

Ky punim fokusohet në identifikimin e masës së djegies profesionale (Burnout) te punëtorët shëndetësorë gjatë pandemisë COVID-19. Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i nivelit të burnout, po ashtu rekomandimet e punëtorëve shëndetësorë që shkalla e djegies profesionale të jetë më e vogël, pse jo të mos ekzistoj fare.

Punimi përmban hulumtimin e përbërë nga punëtorët shëndetësorë të Spitalit të Pejës. Hulumtimi është bërë me anë të metodës së Maslach Burnout Inventory, ku morën pjesë gjithsej 52 persona.

Të dhënat e fituara nga hulumtimi tregojnë se ndikimi i pandemisë te personeli shëndetsorë ka qenë mjaftueshëm i lart, pasi që shumica ndihen të lodhur emocionalisht, u soset durimi gjatë punës, por motivi tyre për punë dhe përkujdesja është mjaft e madhe. Prezenca e burnout është ndërlidhur me grup-moshat më të reja, niveli i edukimit dhe punën në emergjencë.

Keywords:

arritje personale, depersonalizëm, djegie profesionale, lodhje emocionale, punëtorët shëndetësorë

Proceedings Editor

Edmond Hajrizi

ISBN

978-9951-550-47-5

Location

UBT Kampus, Lipjan

Start Date

30-10-2021 12:00 AM

End Date

30-10-2021 12:00 AM

DOI

10.33107/ubt-ic.2021.223

This document is currently not available here.

Share

COinS
 
Oct 30th, 12:00 AM Oct 30th, 12:00 AM

Burnout te punëtorët shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 në spitalin e rajonal të Pejës

UBT Kampus, Lipjan

Ky punim fokusohet në identifikimin e masës së djegies profesionale (Burnout) te punëtorët shëndetësorë gjatë pandemisë COVID-19. Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i nivelit të burnout, po ashtu rekomandimet e punëtorëve shëndetësorë që shkalla e djegies profesionale të jetë më e vogël, pse jo të mos ekzistoj fare.

Punimi përmban hulumtimin e përbërë nga punëtorët shëndetësorë të Spitalit të Pejës. Hulumtimi është bërë me anë të metodës së Maslach Burnout Inventory, ku morën pjesë gjithsej 52 persona.

Të dhënat e fituara nga hulumtimi tregojnë se ndikimi i pandemisë te personeli shëndetsorë ka qenë mjaftueshëm i lart, pasi që shumica ndihen të lodhur emocionalisht, u soset durimi gjatë punës, por motivi tyre për punë dhe përkujdesja është mjaft e madhe. Prezenca e burnout është ndërlidhur me grup-moshat më të reja, niveli i edukimit dhe punën në emergjencë.