Date of Award

Spring 4-2016

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Ylber Limani

Language

Albanian

Abstract

Për këtë temë diplome është marrë tema E-Learning në fushën e arsimit. Pikënisje do të jetë hulumtimi i literaturës, ku konkretisht do të jepen informacione se çfarë nënkuptojmë me E-Learning, përdorimi i tij dhe ndikimi i tij në mjedisin tonë sot, përparësitë si dhe të metat që ka. Gjithashtu janë marrë 3 raste të studimit në shtete të ndryshme dhe për kompletimin e këtij punimi është punuar një pyetësor për grumbullimin e informacioneve nga profesorët e nivelit sekondar. Pas finalizimit të punimit do të arrijmë deri në një konkluzion se si do të pritej sjellja e një platforme e të mësuarit online nga niveli sekondar në Kosovë, për qëllim te efektivitetit dhe rritjes së efiçiencës nga nxënësit të këtij niveli, me qëllim në përmirësimin e rezultateve në testin e maturës

DOI

10.33107/ubt-etd.2016.997

Included in

Business Commons

Share

COinS