Date of Award

Fall 10-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Ismail Ferati

Language

Albanian

Abstract

Aflatoksinat janë mykotoksina me interes të madh për industrinë e qumështit. Duke pasur parasysh faktin se aflatoksinat mykotoksinat M1 mund të shkaktojnë efekte toksike të quajtur mikotoksikozë. Është raportuar se mykotoksinat janë kancerogjene, tumorigjenike dhe shkaktar të sëmundjeve të lëkurës, në një numër të madh të organizmave dhe shkaktojnë karcinoma hepatike te njerëzit. Ky studim synon të identifikojë sasinë e mykotoksinave M1 në produktet e qumështit të përdorura nga konsumatorët në Republikën e Kosovës. Sipas rezultateve të marra nga analizat e mostrave të qumështit të përpunuar, kemi arritur në konkluzionin se përmbajtja e aflatoksinës M1 në të gjitha llojet e produkteve të qumështit nuk kalon kufij sipas rregullës në fuqi për sigurinë e produkteve ushqimore në Republikën e Kosovës.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.16

Included in

Food Science Commons

Share

COinS