Date of Award

Fall 10-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Valon Durguti

Language

Albanian

Abstract

Përqendrimi i kolesterolit në tre lloje të vezëve është analizuar përmes metodës enzimatike. Llojet e vezëve të analizuara kanë qenë: vezë komerciale, vezë ekstenzive dhe vezë organike. Janë analizuar gjithsej tridhjetë e pesë mostra. Marrja e mostrave ka qenë e rastësishme dhe analiza e kolesterolit është bërë me anë të spektrofotometrit GENESYS 10S UV-Vis. Analizat janë kryer në laboratorët hulumtues të Universitetit për Biznes dhe Teknologji (UBT) - Kosovë. Mesatarja e rezultateve të marra tregon për një përqendrim pak më të ulët të kolesterolit në llojin e vezëve ekstensive në krahasim me llojet e tjera të analizuara.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.16

Included in

Food Science Commons

Share

COinS