Date of Award

Spring 3-2011

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Astrit Hyseni

Language

Albanian

Abstract

Inxhinieria Softuerike është aplikimi i një qasje sistematike të disiplinuar, të matshme për zhvillimin, operimin dhe mirëmbajtjen e softuerit. Për rreth çdo aktivitet është një strukturë komplekse të cilat janë të mbështetura dhe të lidhura me aktivitetet dhe shqetësimet ekonomike, organizative, menaxheriale dhe një strukture komplekse të kufizuar. Ne ketë punim jemi munduar qe ti trajtojmë disa tema qe i gjejmë të trajtuara rrallë neper literaturat qe ofrohen sot ne fushën e inxhinierisë softuerike . Duke pas parasysh se Inxhinieria Softuerike përfshin një diapazon të gjere mirëpo nder pozitat me kryesore është ajo e menaxhimit te projekteve ne me ane te këtij punim jemi munduar qe te prezantojmë sa me shumë informacione për problemet, arritjet dhe pritjet e për te ardhmen si dhe aplikimin e disa standardeve të përgjithshme .

DOI

10.33107/ubt-etd.2011.1594

Share

COinS