Date of Award

Fall 10-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Namik Durmishi

Language

Albanian

Abstract

Si degë shumë e rëndësishme e industrisë së përpunimit të frutave dhe perimeve është teknologjia e prodhimit të lëngjeve. Të gjithë e dimë që sot lëngjet zënë një vend të rëndësishëm në dietat tona ditore, e sidomos në dietat e fëmijëve për shkak të shijes, freskisë dhe vlerave ushqyese. Andaj kërkesa për lëngje cilësore dhe të sigurta që nga lënda e parë, përpunimi dhe produkti final është e rëndësisë më të lartë. Qëllimi i këtij studimi është analizimi i cilësisë dhe sigurisë mikrobiologjike, të lëndës së parë dhe produktit final të lëngut të mollës, ku me anë të përcaktimit të parametrave mund të garantohet se ky produkt është i sigurtë dhe i përgjigjet standardeve për konsumim. Për këtë qëllim u morën lënda e parë ose lëngu i koncentruar i mollës dhe produkti final, në njërën nga fabrikat e prodhimit të këtij lloji për të kryer këto analiza: përcaktimin e lëndës së thatë të tretshme, përcaktimin e vlerës pH, përcaktimin e aciditetit dhe përcaktimin e fortësisë së ujit para dhe pas trajtimit. Ndërsa analizat mikrobiologjike të produktit final janë kryer në “ Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike” në Prishtinë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.14

Included in

Food Science Commons

Share

COinS