Date of Award

Spring 5-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Information Systems and Security

First Advisor

Blerton Abazi

Language

Albanian

Abstract

Në ditët e sotme teknologjia është bërë pjesë e domosdoshme e jetëve tona. Kemi fatin që edhe në Kosovë ka filluar me të madhe përdorimi i teknologjisë së cdo lloji, ndër to është edhe përdorimi i platformave Cloud. Cloud ka lehtësuar ruajtjen dhe bartjen e të dhënave mjaft shumë duke na krijuar më shumë hapsirë dhe kursyer kohë sa i perket të dhënave sikur në bartje, lehtësimin e përdorimit të rrjetit të brendshëm, ruajtje, ndryshim e zhvillim te tyre. Jo vetëm nëpër kompani të ndryshme, por edhe në shkolla e universitete është parë nevoja e përdorimit të Cloud Computing për shkak të sigurisë që ka kjo “re” që po i ruan të dhënat dhe po na mundëson madje edhe rikthimin e të dhënave të humbura.

Cloud Computing ka filluar të përdoret nga shumë kompani të Kosovës, përdorimi i Cloud është vërejtur më shumë tek kompanitë që kanë për bazë teknologjinë si p.sh. kompanitë e IT, Graphic Design, Marketing, Architecture etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2336

Included in

Business Commons

Share

COinS