Date of Award

Summer 8-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Information Systems and Security

First Advisor

Albnora Hoti

Language

Albanian

Abstract

Premisa bazë e shumicës së ndërmarrjeve është teknologjia informative. Në mënyrë që ndërrmarjet të vazhdojnë suksesshëm biznesin e tyre dhe ekzistencën në treg është e nevojshme konsolidimi mes teknologjisë dhe biznesit në mënyrë që teknologjia informative të u shërbejë në aktivitetet biznesore. Proceset manuale janë përkthyer në sisteme automatike. Ndër vite teknologjia tashmë nuk është e rëndësishme vetëm për proceset biznesore por ajo shërben edhe si bazë për të ofruar modele fleksibile të biznesit. Bizneset të cilat e njohin dhe përdorin kërkesën aktuale të klientelës mund të kenë sukses. Informacioni është burimi themelor i çdo biznesi dhe ai cili e zotëron është një hap para krahas konkurrencës. Për përmbushjen e objektivave biznesore, aplikimi i teknologjive bashkëkohore janë të domosdoshme që të kemi produkte dhe shërbime sa më cilësore. Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është të analizohet përdorimi dhe impakti i teknologjisë informative me theks të veçantë në Kosovë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2018.167

Share

COinS