Date of Award

Spring 4-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Shqiptar Demaçi

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij punimi është që të mësohet më tepër për të ushqyerit enteral, cilat janë sëmundjet më të shpeshta ku është i nevojshëm ushqimi enteral, mënyrën se si mirret, si dhe moshat më të prekura, ndikimet pozitive apo negative që shkakton.

Metodologjia– Studimi analizon të dhëna në mënyrë retrospektive pacientët gjatë vitit 2019 të cilët kanë qenë të trajtuar në Klinikën e Anesteziologjise në repartin e Intensivës Qendrore, Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), Prishtinë.

Rezultatet – Të dhënat na tregojnë se numri më i madh i pacientëve me të ushqyerit enteral janë meshkuj (220) 58% dhe femra (130) 42%. Moshat më të prekura që përdorin ushqyerjen enterale janë: 44-54 vjeçar me 26%, 55-64 vjeç me 38% dhe 66-74 vjeçar me 36%. Në bazë të dhënave të paraqitura rezultojnë që 30% e pacientëve janë diagnostifikuar me Arrest kardiak, 45% me Politraumë, 25% me Abdomenakut. Si dhe 95% e pacientëve përdorin sondë nazo-gastrike. Konkluzioni – Marrja e ushqimit në kohën dhe sasinë e duhur ndihmon në luftimin e komplikimeve dhe mund të jetë pjesë e rëndësishme e shërimit të një pacienti. Përdorimi i metodave të drejta në marrjen e ushqimit enteral ka rol kyç në shëndetin e pacientit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2344

Included in

Nursing Commons

Share

COinS