Date of Award

Summer 6-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

First Advisor

Visar Krelani

Second Advisor

Arbër Muçaj

Language

Albanian

Abstract

Eurokodet shërbejn si dokument për qëllimë: Si një mjetë për të provuar pajtueshmërin e punimeve inxhinierike ndërtimore dhe civile në kërkesa thelbësore veqanarisht në rezistencën mekanike dhe stabilitet. Eurokodi 3 është i paraparë për struktura metalike. Me prezantimin e eurokodit koncepti i llogaritjës ka ndryshuar, me EC-3-1-8, koncepti i llogaritjës për lidhjet e bolonave ka ndryshuar në krahasim me standartet që ishin më parë. Qëllimi i eurokodit është të llogarisë strukturat në mënyrë më realiste. Në këtë temë do të paraqitet koncepti i llogaritjës për lidhjet e përbashkëta së rigelit me shtyllë bazuar në eurokodin 3, deri më tani lidhjet janë realizuar vetëm si nyje të ngurta ose fleksibile duke mos marrë parasysh deformimin e lidhjes që ka pasoja për shpërndarjen e forcave të mbrendshme në një struktur. Për llogaritjen e rezistencës ashtu dhe ngurtësia e rrotullimit të një lidhje do të merret parasysh sipas EC-3-1-8. Lidhjet karakterizohen në bazë të klasfikimit të tyre për sa i përket rezistencës dhe rezistencës për rrotullim, për klasifikimin e një lidhje është e domosdoshme të dihet rezistenca dhe ngurtësia e rrotullimit. Llogaritja kryhet në bazë të metodës përbërse të përcaktuar me eurokodin EC-3-1-8 ku jep metodat e projektimit për krijimin e nyjëve në mënyre statike të ngarkuar duke përdorur klasat e Çeliku S235, S355, S420, S450, S460.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2411

Share

COinS