Date of Award

Summer 8-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Lulzim Beqiri

Language

Albanian

Abstract

Arsyja se pse e kam përzgjedh një shtëpi individuale si temë për punimin e diplomës është për shkak nevojës së ndërtimit të një shtëpije të re, pasi që shtëpija ekzistuese në parcelën që kam zgjedhur, tani më nuk i plotëson nëvojat e pronarit dhe familjes së tijë për banim dhe për veprimtarit e tyre ditore.

Gjithsesi në këtë projekt dua të trajtoj mënyren e duhur duke i dhënë këtijë objekti para së gjithash funksionin dhe më pastaj pamjen e deshiruar duke i respektuar rregullat dhe ligjet në fuqi.

Dhe kurrsesi duke mos anashkaluar analizat për rrethinen, pra rrespektimi i asaj zone ku planifikohet ndërtimi, respektimi i objektit në parcelë duke qenë në harmoni të plotë me objektet të tjera si për nga forma, ngjyra etj, dhe mbi gjitha duke qenë në harmoni me natyren e cila e mbizotëron atë zonë.

Pra ky objekt do të jetë shembull për projektimin e duhur ashtu siq kërkohet nga rregullorja dhe standartet në fuqi për këtë lloj te objektit.

Në përgjithësi gjatë projektimit të këtij objekti kamë fituar mjaft njohuri, si për mënyrat e ndertimit, harmonizimin e materialeve, sistemet e fasadave etj.

Metodat që kam përdorur për realizimin e këtij punimi janë:

- metoda analitike (përshkrimi tekstual)

- metoda grafike (projekti arkitektonik).

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2443

Included in

Architecture Commons

Share

COinS