Date of Award

Spring 5-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Safete Veliu

Language

Albanian

Abstract

Ky punim ka për qëllim projektimin e një ndërtimi shumëbanesor multifunksional i cili në vete përmban banim,qendër rekreacioni,qendër tregtare etj.

Duke projektuar një objekt të tillë multifunksional arrihet një kualitet më i mirë për njerëzit e asaj zone po ashtu edhe i qytetarëve.

Gjatë analizave të gjata të lokacionit është analizuar fillmisht pjesa rrethuese e kësaj zone se çfarë i nevojitet dhe cili është qëllimi për të bërë këtë ndërtim multifunksional dhe çfarë mund t’i ofroje më shumë qytetarëve.

Fillmisht lokacioni ka disa përparsi sepse është një ndërlidhje mes qytetit të Preshevës dhe anës tjetër të Vranjës pra është një urë komunikimi e frekuentuar gjatë tërë kohës dhe këtu lind ideja për ndërtimin multifunksional.

Lokacioni gjendet në lagjen Pçinjska e cila ka potencialin për zhvillimin ekonomik dhe social,pra ndërtimi i qendrës tregtare dhe asaj për rekreacion do ti jep gjallëri dhe identitet të ri identifikues ku në anën tjetër do të sjellë shumë benefite për arsye se shumë qytetar mund të punësohen, ky ishte edhe njeri prej qëllimeve për ndërtimin e objektit multifunksional por nuk do të thotë që kjo është e vetmja qytetarët do të kenë aktivitete tjera ku gjatë mbramjes mund të shkojnë në kinema për të ndjekur filmat e tyre të preferuar.

Qasjet në rrugët dhe në infrastrukturën publike dhe private të objektit janë mjaft të mirë pra nuk kanë vërejtje.Po ashtu janë menduar dhe hapsirat e gjelbërta në parcelën e objektit çka u mundson banorëve të kalojnë kohën e lirë dhe të socializohen mes vete.

Hapsirat e banimit janë analizuar dhe janë projektuar me standarde të ndertimit në vend,banesat janë mjaft të shfrytëzushme dhe komode po ashtu dhe cilësia e ndërtimit ku është faktori kyq. Ky ndërtim do te jetë mjaft i qëlluar ku do të përfitojnë të gjithë por në këtë rast përfituesi më i madh do të jetë qyteti.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2460

Included in

Architecture Commons

Share

COinS