Date of Award

Winter 12-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Banush Shyqeriu

Language

Albanian

Abstract

Migrimi i popullsisë nga fshatrat dhe rrethinat në qytetin e Ferizajt është shtytësi primar i përdorimit të arkitekturës “Biofilike” për të krijuar një ambient sa më natyral që banoret të ndjehen “në qytet si në shtëpi”dhe të krijohet ndjesia i komunitetit dhe kolektivitet në banim urban. Për më tepër, një zhvillim i tillë do të sfidonte modelet stereotip të ndërtesave kolektive / shumëbanesore drejtë një Urbanizmi të Ri, si reflektim i nevojës për rritje të kualitetit të jetës në densitete gjithnjë e më të mëdha urbane. Zhvillimi i arkitekturës së qëndrueshme të banimit urban duke krijuar hapësira të cilat sjellin sistemet natyrore në ambientet individuale dhe kolektive të banoreve - “kopshtet e varura”, “serat vertikale”, “kopshtet dimërore”, “fermat vertikale”. Banimi është funksioni kryesor ne urbanizëm, andaj duhet ti kushtojmë rëndesi të veqantë.Si temë kyqe do te jete mbrojtja e natyrës përmes përdorimit të gjelbërimit.Ky projekt ka për qellim vedijësimin e qytetarëve per rëndësinë e natyrës në përgjithësi.Rritja e popullsisë si dhe shpërngulja nga fshatrat ka quar drejt rritjes së ndërtesave të banimit kolektiv.Poashtu kjo temë ndihmon më shume në hulumtimin e mëtutjeshëm të banimit si funksion, dhe në avancimin e dizajneve te reja modern si në formë,material,konstruksion, etj.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.2502

Included in

Architecture Commons

Share

COinS