Date of Award

Spring 3-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Zaim Gashi

Language

Albanian

Abstract

Epilogu përfundimtar i këtij punimi të diplomes përmbledh të gjitha informatat në lidhje me ‘Hemorragjinë e traktit digjestiv’ duke përcaktuar simptomat që manifestohen me rastin e shfaqjes së saj, kompikimet, diagnozën si dhe rolin e infermierit në trajtimin dhe implementimin e përvojes mjeksore në trajtimin e kësaj sëmundje .

Rëndsi e vecantë i është kushtuar simptomave dhe metodave të duhura në trajtimin e Hemorragjisë dhe rrezikut si produkt i saj.

Rëndsia e kësaj teme konsiston në njohjen e masave parandaluese si dhe implemetimi i preventivave mbrojtëse me anë të informimit të masës për rrezikun që vjen si produkt i Hemorragjisë , e mbi të gjitha metodat e duhura që duhet frekuentuar në rast të mjekimit të saj nga ana e personelit mjekësor .

Tema përmban 48 faqe, 4 figura dhe 6 tabele.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2494

Included in

Nursing Commons

Share

COinS