Date of Award

Spring 3-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Law

First Advisor

Altin Maliqi

Language

Albanian

Abstract

E drejta e autorit lidhet me krijime artistike, të tilla si poema, romane, muzikë, piktura dhe vepra kinematografike etj. Në shumicën e gjuhëve evropiane, përveç anglishtes, të drejtat e autorit njihen si të drejtat e autorit. Shprehja e së drejtës së autorit i referohet aktit kryesor që, në lidhje me krijimet letrare dhe artistike, mund të bëhet vetëm nga autori ose me autorizimin e tij. Ai akt është krijimi i kopjeve të veprës letrare ose artistike, siç është një libër, një pikturë, një skulpturë, një fotografi ose një pamje lëvizëse. Shprehja e dytë, të drejtat e autorit i referohet personit që është krijuesi i veprës artistike, autori i tij, duke nënvizuar kështu faktin, të njohur në shumicën e ligjeve, se autori ka të drejta të caktuara specifike në krijimin e tij, siç është e drejta për të parandaluar një riprodhimi i shtrembëruar, të cilin vetëm ai mund ta ushtrojë, ndërsa të drejtat e tjera, siç është e drejta për të bërë kopje, mund të ushtrohen nga persona të tjerë, për shembull, një botues që ka marrë një licencë për këtë efekt nga autori.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2472

Included in

Law Commons

Share

COinS