Date of Award

Summer 6-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Energy Efficiency Engineering

First Advisor

Ines Bula

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i punimit të kësaj teme të diplomës në nivelin bachelor , është përshkrimi i sektorit të energjisë duke marrur parasysh gjitha burimet të cilat egzistojn në vendin tonë duke filluar nga ato fosile deri tek burimet e ripërtrishme.

Një nder faktoret kryesor të zhvillimit ekonomik të një vendi është energjia elektrike. Furnizimi me energji elektrike në Kosovë mbështetet pothuajse plotësisht në energjinë e prodhuar nga termocentralet (97%) , përkatësisht Kosova si lënd të parë përdor rezervat e linjitit , sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm , cilësor , të sigurtë dhe të pandërprerë me energji elektrike është një prej kushteve kryesore për zhvillimin e një vendi. Ky problem është bërë një problem akut në Kosovë dhe kërkon një zgjidhje urgjente. Megjithëse shikuar nga pikëpamja e bilancit vjetor të prodhimit dhe konsumit të energjisë elektrike Kosova nuk qëndron më keq se vendet e rajonit , por përballet me probleme të mëdha sa i përket sigurimit të kapaciteteve të nevojshme për mbulimin e ‘pikut’ sidomos në sezonën dimërore dhe plotësimin e nevojave për kapacitete rregulluese të sistemit elektroenergjetik

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2522

Included in

Engineering Commons

Share

COinS