Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Architecture and Spatial Planning

First Advisor

Arton Qorri

Language

Albanian

Abstract

Në ditet e sotme, energjia dhe mjedisi janë bërë çështje kritike për përcaktimin e qëndrueshmërisë së Tokës. Përdorimi i automjeteve ka një ndikim të rëndësishëm dhe në rritjen e ndryshimit të klimës globale, rritjen e ngadaltë por të qëndrueshme të temperaturës mesatare të botës e njohur zakonisht si ngrohja globale. Ndryshimi i klimës globale buron nga efekti "serrë", procesi me të cilin disa gazra në atmosferë kapin energjinë që vjen nga dielli. Zgjerimi i ekonomisë dhe rritja e popullsisë në të gjithë botën rrisin emetimet e gazeve serë në atmosferë. Përdorimi i karburanteve të transportit të bëra nga lëndët djegëse fosile, të tilla si benzinë dhe naftë, rezultojnë në sasi të mëdha të emetimeve të CO2. Rritja e shfrenuar e automjeteve gjithashtu çon në bllokime të trafikut. Mbingarkesa do të rrisë ndikimin negativ në mjedis për shkak të produkteve të motorit me djegie të tilla si lëndë e veçantë (PM), dioksid squfuri (SO2), monoksid karboni (CO), dioksid azoti (NO2), okside azoti (NOx) dhe do të rrisë nivelin e zhurmës gjithashtu. Sistemet e qëndrueshme të transportit japin një kontribut pozitiv në qëndrueshmërinë mjedisore, sociale dhe ekonomike të komuniteteve që u shërbejnë. Transporti publik është më shumë sesa thjeshtë lëvizje prej një destinacioni në destinacionin tjetër. Shumë njerëz domosdoshmërisht janë të varur nga transporti publik dhe nga përdorimi i tij I shpeshtë sfidat e zakonshme që ndodhin mund të jenë zhgënjyese për udhëtarët dhe kompanitë e transportit. Edhe nëse transporti publik është një opsion transporti shumë më miqësor ndaj mjedisit kur krahasohet me makina individuale, shumë sisteme tradicionale dhe historike të transportit publik janë ende duke përdorur teknologjinë e vjetër, dhe ky është një kontribues i madh në ndotjen në të gjithë botën.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2561

01. SITUACIONI I GJERE 1'500.pdf (282 kB)
02 SITUACIONI I NGUSHTE 1'200.pdf (242 kB)
03. THEMELET.pdf (135 kB)
04. BAZA E PERDHESES.pdf (249 kB)
05. BAZA E KULMIT.pdf (83 kB)
06. PRERJET.pdf (106 kB)
07. DETALET.pdf (298 kB)
08. FASADAT.pdf (58884 kB)
09.pdf (5596 kB)
10.pdf (7707 kB)
11.pdf (7536 kB)
12.jpg (429 kB)
13.jpg (481 kB)
14.pdf (3412 kB)
15.pdf (3076 kB)
16.pdf (7073 kB)

Included in

Architecture Commons

Share

COinS