Date of Award

Winter 12-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Integrated Design

First Advisor

Ajhan Bajmaku

Language

Albanian

Abstract

Dizajni është ajo pjesë e përvojes njerëzore, aftësi dhe njohuri e cila është çështje e aftësive të njeriut që të bëj mjedisin e tij të përshtatet më nevojat e tij materiale dhe shpirtërore. Dizajni është një proces racional, logjik për të zhgjedhur probleme. Për termin "procesi i dizajnit" ne gjithashtu mund të lexojme "procesi i zgjidhjes së problemit" i cili në të gjitha format, përvec asaj abstrakte punon më koncensus dhe konsultime. Biblioteka është një koleksionë i kuruar i burimëve të informacionit dhe burimëve të ngjashmë, të zgjedhur nga ekspertët dhe të bërë të arritshëm për një komunitet të përcaktuar për referencë ose huazim, shpesh në një mjedis të qetë të përshtatshëm për studim. Ai siguron qasje fizike ose dixhitale në material, dhe mund të jetë një vendndodhje fizike ose një hapësirë virtuale, ose të dyja. Bibliotekat kanë një madhësi të gjerë deri në miliona artikuj. Bibliotekat e para përbëheshin nga arkivat e formës më të hershme të shkrimit - pllakat prej balte më shkrim kuneiform të zbuluara në Sumer, disa që datojnë që nga viti 2600 para Krishtit. Bibliotekat private ose përsonale të përbëra nga libra të shkruar u shfaqën në Greqinë klasike në shekullin V para Krishtit. Një bibliotekë është e organizuar për përdorim dhe mirëmbahet nga një organ publik, një institucion, një korporatë ose një individ privat. Koleksionet dhe shërbimet publike dhe institucionale mund të jenë të destinuara për t'u përdorur nga njerëz që nuk zgjedhin ose nuk kanë mundësi të blejnë vetë një koleksion të gjerë, të cilët kanë nevojë për material që askush nuk mund të pritet të ketë, ose që kërkojnë ndihmë profesionale me kërkimin e tyre. Përveç sigurimit të materialeve, bibliotekat gjithashtu ofrojnë shërbime të bibliotekarëve që janë ekspertë në gjetjen dhe organizimin e informacionit dhe në interpretimin e nevojave të informacionit. Bibliotekat shpesh ofrojnë zona të qeta për të studiuar, dhe ato gjithashtu shpesh ofrojnë zona të përbashkëta për të lehtësuar studimin dhe bashkëpunimin në grup. Bibliotekat shpesh ofrojnë lehtësi publike për qasje në burimët e tyre elektronike dhe internetin.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2576

Share

COinS