Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Ismail Ferati

Language

Albanian

Abstract

Djathi është një nga ushqimet kryesore në Republikën e Kosovës. Mikrooganizmat patogjen (Salmonella dhe Listeria monocytogenes) shumë lehtë mund të kontaminojnë dhe rikontaminojnë djathin nëse nuk zbatohen të gjitha masat e sigurisë gjatë gjithë zinxhirit ushqimor. Në këtë studim janë përzgjedhur për tu hulumtuar dy mikroorganizma që kanë patogjenitet të lartë (Salmonella dhe Listeria monocytogenes), nëse këta gjenden në ushqim kanë shkallë të lartë patogjeniteti, për rrjedhoj dëmtojnë konsumatorin dhe prodhuesin duke humbur besimin e konsumatorit. Mostrat janë marrë në periudha të ndryshme kohore dhe fatmirësisht në asnjë mostër nga pesë njësi mostra të anlizuar nuk janë gjetur Salmonella dhe Listeria monocytogenes.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2607

Included in

Food Science Commons

Share

COinS