Date of Award

Fall 11-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Ismail Ferati

Language

Albanian

Abstract

Mishi i pulës është një nga ushqimet kryesore në Republikën e Kosovës. Mikroorganizmat patogjen (Salmonella) shumë lehtë mund të kontaminojnë dhe ri kontaminojnë mishin e pulës nëse nuk zbatohen të gjitha masat e sigurisë gjatë gjithë zinxhirit ushqimor. Në këtë studim është përzgjedhur për tu hulumtuar një mikroorganizma që ka patogjenitet të lartë (Salmonella), nëse ky bakter gjenden në ushqim atëherë shkalla e rrezikshmërisë është e lartë sepse patogjeniteti, për rrjedhojë dëmtojnë konsumatorin dhe prodhuesin, importuesin duke humbur besimin e konsumatorit. Mostrat janë marrë në periudha të ndryshme kohore dhe fatkeqësisht në njërën nga monstrat në kofsha pule të importuara është gjetur Salmonella.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2606

Included in

Food Science Commons

Share

COinS