Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Food Science

First Advisor

Lorikë Salihu

Language

Albanian

Abstract

Cilësia e produktit dhe shqetësimi i sigurisë së ushqimit ka promovuar zhvillimin e metodave të ndryshme të përpunimit termik ku aktivitetet biologjike dhe kimike duhet të vihen nën kontroll dhe kjo zakonisht sigurohet nga përpunimi tradicional termik për të prodhuar lëng perfudimtar të mollës. Sidoqoftë, lartësia e temperaturës së aplikuar ka një ndikim negativ në parametrat e rëndësishëm të cilat janë: ngjyra e ushqimit, vlera ushqyese, karakteristikat ndijore dhe aroma. Prandaj, ky studim ka për qëllim, angazhimin në përpjekjen për të marrë parametrat e cilësisë dhe vlerat ushqyese të produktit të lëngut të mollës me më pak devijim. Për këtë qëllim u morën mostra të katër kompanive të ndryshme për analizimin e analizave në vazhdim: analizat senzorike, pH, aciditeti i titrueshëm, turbullira, sedimentimi, shkallaBrix dhe sasia e sheqerit. Analizat u realizuan në laboratorët e UBT-së, kryesisht në laboratorët e departamentit të Shkencës Ushqimore dhe Bioteknologjisë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2602

Included in

Food Science Commons

Share

COinS