Date of Award

Winter 12-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Nora Sadiku-Dushi

Language

Albanian

Abstract

Në kohët e fundit po shihet që teknologjia po zhvillohet cdo ditë e më shumë, dhe njerëzit kanë filluar ta përdorin teknologjin cdo ditë e më shumë. Rrjetet sociale janë platforma ku njerëzit kanë mundësi të shohin gjërat në forma ma të ndryshme,po ashtu edhe të marrin informata rreth çdo gjëje që ju intereson. Disa rrjete sociale si Facebook, Instagram,You Tube etj, kanë bërë që njerëzit të kenë njohuri për shumë gjëra si p.sh mund të njohin brende të ndryshme. Prandaj, rrjetet sociale japin një mundësi të mir kompanive që ti bëjnë marketing produkteve të tyre,dhe njohjeve të tyre sepse rrjetete social munden të luajne një rol shumë të rëndësishëm në njohjen e brendeve.

Qëllimi I këtij punimi është që të tregojm se a kanë ndikim rrjetet sociale në njohjen e brendëve. Hulumtimi është bërë me metoden kuantitative të bazuar në pyetësor. Në punim kjo metodë është përdorur duke formluar pytësor që të marrim informata se sa njerëzit i njohin brendet përmes rrjeteve sociale.

Nëse flasim për brendet kosovare mendoj që kompanit duhet më shumë të bëjnë reklama brendeve të tyre, sepse hulumtimi ka treguar se kosovaret me shume i njohin brendet nderkombëtare sesa ato vendore. Poashtu hulumtimi ka treguar se njerëzit i njohin brendet në rrjetet sociale, dhe po ashtu i përcjellin shumë dhe bëjnë blerje përmes këtyre platformave.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2622

Included in

Business Commons

Share

COinS