Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerton Abazi

Language

Albanian

Abstract

Access control for the internet of things controlli i qasjes ne koncept është siguria që minimizon rrezikun për biznes apo organizata të ndryshme të qasjes së paautorizuar në sistemet fizike dhe logjike.

Ndryshe mundemi të themi se është një teknik që rregullon cilët persona çfarë munden te

shikojnë dhe çfarë munden të perdorin në një mjedis informatikë.

Interneti i gjerave mundëson shërbime që do ta përmisojnë jetën e përditshme të njerzëve, do të

krijojnë biznese të reja dhe do të bëjnë ndërtesa, qytete dhe transportin më te zgjuar. Internet of

things ka ardhur për të përshkruar një numer të teknologjive dhe diciplinave kërkimore që mundësojnë internet për të arritu jashtë botës reale të objekteve fizike.

“Things” ka identitet që vepron në hapsira të zgjuara duke përdorur ndërfaqe intelegjente për të lidhur dhe komunikuar brenda sociales, mjedisit rrethues dhe kontekstit të përdoruesve.

Ndërsa po lëvizim nga "Things" në rrjet në Internetin e Gjërat (IoT), lindin kërkesa të reja të sigurisë.

Kontrolli i qasjes ne kete mjedis është një problem i vështir dhe sfidues, një sistem i kontrollit të qasjes duhet të jete i mjaftueshem për të mbuluar kerkesat e aplikacioneve që perhapen përmes IOT. Nga ana tjetër ky sistem duhet të jetë i lehtë i qas’shëm dhe i zbatueshem.

Në këtë dokument do të shpejgohet mënyra e përdorimit të internet of things në access control,

mënyra e përdorimit dhe zbatitmi në aplikacionet që neve na nevoitet.

Do të spjegojme mënyrën si të punojme pa çelësa publikë dhe të krijojm një çelës simetrik të përbashkët të enkriptimit që mund të përdoret për të siguruar komunikimin midis përdoruesve të autorizuar dhe "Things". Kjo formë mundëson privatësine e përdoruesit dhe lehtëson krijimin e aplikacionëve të reja.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2658

Share

COinS