Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerton Abazi

Language

Albanian

Abstract

- Punimi im i temës së diplomës është një hulumtim shkencor rreth sulmeve kibernetike dhe ndikimit të tyre në dy sektorët më të rrezikuar, sektorin bankar dhe atë shëndetësor. Tema është përzgjedhur e tillë pasi që çdo ditë përballemi me risi të reja në fushën e teknologjisë. Kjo gjë ka ndikuar edhe në rritjen e sulmeve kibernetike, e numri i tyre është shtuar edhe më shumë gjatë periudhës së po këtij viti, pandemisë së koronavirusit. Në kapitujt e parë të projektit është shtjelluar fillimisht koncepti i sigurisë kibernetike dhe masat që duhet të merren për mbrojtjen ndaj sulmeve të mundshme, se si këto sulme ndikojnë në institucionet e përzgjedhura për studim dhe në cilat lloje të të dhënave sulmuesit janë më shumë të interesuar. Kryesisht punimi im përmban materiale të duhura dhe të nevojshme gjatë procesit të kërkimeve të literaturës në internet, ndërkaq në pjesën e fundit të projektit është bërë një krahasim për sulmet kibernetike ndërsektoriale dhe brenda në sektor.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2656

Share

COinS