Date of Award

Winter 1-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerton Abazi

Language

Albanian

Abstract

Gajtë këtij punimi unë do të trajtoj temën Hardware Hacking, ma konkretisht hakimi i paisjes PurpleAir. Do të analizojë sistematikisht mekanizmat e përditësimit të firmware-it të pajisjeve të njohura të monitorimit të cilësisë së ajrit PurpleAir dhe paraqes sulme (fizike) harduerike dhe sulme nga distanca kundër këtyre pajisjeve, cilat janë dobësit që një haker i shfrytëzon për të hakuar këto paisje, cilat janë pasojat e hakimit të këtyre paisjeje si dhe do të tregohet projektimi dhe implementimi për një sistem të sigurt të përditësimit të firmware-it të këtyre paisjeve e që si rast studimi është marr paisja PurpleAir.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2654

Share

COinS