Date of Award

Winter 12-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Lavdim Menxhiqi

Language

Albanian

Abstract

Aplikacionet për telefon mobil viteve të fundit kanë filluar të zëvendësojnë shumë veprimtari që në të shkuarën i kemi bërë në mënyrë primitive te themi. Nevoja për të kursyer sa më shumë kohë, energji dhe para ka bërë që të krijohen aplikacione të ndryshme, inovative dhe mbi të gjitha aplikacione që ofrojnë zgjidhje të problemeve.

Smartphone-ët por edhe shumë pajisje të tjera elektronike si tabletet dhe smartwatch janë bërë aq të nevojshme sa që pothuajse secili person i rritur mund të posedoj një të tillë.

Duke parë kërkesën dhe nevojën në tregun tonë për zgjidhje të problemeve përmes aplikacioneve, si fokus kryesor kemi marrë zhvillimin e një aplikacioni ‘’To Do List’’.

Ky aplikacion do të zëvendësoj bllokun e vjetër të shënimeve, ku mbaheshin të dhëna të rëndësishme për kryerjen e obligimeve ditore, javore, mujore apo edhe vjetore. Aplikacioni jonë do të jetë i qasshëm nga të gjithë që posedojnë një smartphone me sistem operativ Android dhe do të mund të instalohet nga dyqanet online për aplikacione. Si tipare kryesore aplikacioni do ta ketë mundësinë që të shtohen detyra/obligime në formë të një liste, të ndara në kategori, mundësi të vendosjes së datës, përfundimin si dhe fshirjen e një detyre/obligimi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2020.2638

Share

COinS