Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Naim Preniqi

Language

Albanian

Abstract

Cloud computing është teknologjia e gjeneratës së ardhshme. Kjo teknologji është bërë pjesë jetike për të gjithë sektorët publik dhe privatë, si dhe sektorët qeveritarë, në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e tyre duke përfshirë një spektër të gjerë aplikimesh. Kostoja e ulët e llogaritjes në cloud dhe shkallëzimi dinamik e bën atë një nxitës të inovacionit për kompanitë, veçanërisht botën në zhvillim. Prandaj, qëllimi kryesor i punimit është trajtimi i koncepteve të ndryshme të përfshira në cloud computing, siç janë arkitektura e cloud computing, strategjitë e vendosjes, algoritmet dhe elementet e sigurisë të cloud computing. Meqenëse, teknologjia po zhvillohet me hapa të shpejt, punimi është fokusuar edhe në sfidat e cloud computing, ku janë paraqitur çështjet me të cilat cloud computing duhet të merret akoma dhe teknologjitë e reja që kanë ndikim në cloud computing dhe e ardhmja e cloud computing.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2635

Share

COinS