Date of Award

Winter 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Valon Ejupi

Language

Albanian

Abstract

Fusha e mjeksisë ka mundësuar që me anë të disa medikamenteve të bëjë kryerjen e intervenimeve kirurgjike pa dhimbje dhe humbje të vetëdijes apo të dyja së bashku.

Kjo procedurë që aplikohet tek pacientët gjatë intervenimeve kirurgjike quhet Anestezion.

Procedura me të cilat arrihet anestezioni d.m.th depresioni i sisemit nervor qendror dhe periferik është proces reverzibil pasi që pas ndërprerjes së veprimit të anestetikëve të gjitha funksionet e indit nervor duhet të kthehen në gjendje normale.

Rëndesia e kësaj teme është që të merren të dhënat për ruajtjen e shendetit të pacientit gjatë dhe pas përdorimit të anestetikëve.

Gjithashtu rëndësi të veçantë ka edhe vlersimi anesteziologjik i cili ngërthen në vete marrjen e anamnezës dhe ekzaminimin e secilit pacient, të cilat pasohen nga hulumtimet e nevojshme.

Prandaj ky punim ka për qëllim të përbledh efektet e anestetikëve për realizimin e një intervenimi kirurgjik duke minimizuar rreziqet të anestezisë dhe operimit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2667

Included in

Nursing Commons

Share

COinS