Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Agim Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Ky punim është realizuar me qëllim të zgjerimit të njohurive të deritanishme mbi Ethet Hemoragjike (EH) Në pjesën e parë të këtij punimi, unë si autore kam paraqitur informata të detajuara për Ethet Hemoragjike, diagnozën, karakteristikat klinike, trajtimin si dhe klasifikimin e EH, rreziku nga të cilët është i rëndësisë aktuale në Kosovë. Në pjesën e dytë kam paraqitur mënyrën e parandalimit dhe masat mbrojtëse ndaj EH. Pjesa e tretë e punimit përmban kujdesin infermieror që duhet treguar ndaj EH. Ndërsa në pjesën e fundit kam paraqitur të dhënat statistikore që flasin rreth përhapjes së EH në Kosovë dhe shpërndarjen e tyre nëpër komuna. Ky punim është realizuar në kuadër të studimeve të mia në UBT , Fakulteti i Infermierisë, Programi Infermieri, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës. Mentori im është profesori Dr..Agim Krasniqi. Punimi përmban: 29 faqe në të cilat përfshihen edhe 11 tabela, 4 grafika, 3 figura.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2661

Included in

Nursing Commons

Share

COinS