Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Jeton Zeqiri

Language

Albanian

Abstract

Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e problemit si emocional ashtu edhe profesional, tema ka rëndësi të veqantë dhe është mjaft e përhapur në tërë botën.

Synimi i punimit tim është që të theksohet në përpikshmëri “Kujdesi infermieror ndaj pacientëve të moshuar me frakturë të femurit”.

Gjatë formimit të punimit vend të rëndësishëm ka zënë puna praktike në Spitalin Rajonal Ferizaj, gjithashtu edhe puna ime në Ordinancën ortopedike Gjenezis, duke u ngjeshur drejtë për së drejti me rastin e studimit.

Bazë e punimit është paraqitja e kjartë e problemit në fjalë, duke u përmbushur më pas nga përshkrimi i hapave të duhur të kujdesit ndaj pacientëve.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2687

Included in

Nursing Commons

Share

COinS