Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Ardiana Hajdari

Language

Albanian

Abstract

Shtatzënia është një periudhë delikate që kërkon një përkushtim mjaftë të veçantë dhe përkujdesje të vazhdueshme.

Shtatzënia ndahet në periudha tremujore për ta kuptuar dhe përcjellë më lehtë.

Njëkohësisht,secila periudhë (tresmestër) në vetvete përmban probleme pak a shumë “serioze”.

Poashtu roli i kujdesit infermieror ndaj grave shtatzëna,luan rol të rëndësishëm gjatë kujdesit mjekësor për zvogëlimin e komplikimeve si dhe sjelljes në jetë të fëmijës së shëndoshë.

Ky shqyrtim përmbledhë njohuritë aktuale rreth shtatzënisë dhe kujdesit infermieror gjatë kësaj periudhe.

Qëllimi i këtij hulumtimi është zgjerimi i njohurive për shtatzëninë,ndryshimet të cilat ndodhin në organizmin e shtatzënave dhe kujdesin shëndetësorë të tyre.

Gjithashtu,dëshirojmë të ndikojmë në vetëdijësimine nënave dhe personelit shëndetesor për rolin e kujdesit infermieror gjatë shtatzënisë.

Për këtë punim janë anketuar 30-të gra në Spitalin Regjional të Ferizajit,në Klinikën e

Gjinekologjisë,gjatë muajit shtator dhe tetor 2020.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2685

Included in

Nursing Commons

Share

COinS