Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Abdullah Gruda

Language

Albanian

Abstract

Cilësia e jetës është një rezultat i rëndësishëm shëndetësor më vete, që përfaqëson qëllimin përfundimtar të të gjitha ndërhyrjeve shëndetësore. Ky punim rishikon literaturën e botuar, në gjuhën angleze, mbi cilësinë e jetës së vetë-perceptuar midis të rriturve me diabet. Cilësia e jetës matet si funksionim fizik dhe shoqëror dhe mirëqenie e perceptuar fizike dhe mendore. Njerëzit me diabet kanë një cilësi më të keqe të jetës sesa njerëzit pa sëmundje kronike, por një cilësi më të mirë të jetës sesa njerëzit me shumicën e sëmundjeve të tjera serioze kronike. Kohëzgjatja dhe lloji i diabetit nuk shoqërohen vazhdimisht me cilësinë e jetës. Trajtimi intensiv nuk dëmton cilësinë e jetës, dhe të kesh kontroll më të mirë të glikemisë shoqërohet me cilësi më të mirë të jetës. Komplikimet e diabetit janë përcaktuesi më i rëndësishëm specifik i sëmundjes së cilësisë së jetës. Faktorë të shumtë demografikë dhe psikosocialë ndikojnë në cilësinë e jetës dhe duhet të kontrollohen kur krahasoni nëngrupet. Studimet e ndërhyrjeve klinike dhe arsimore sugjerojnë që përmirësimi i gjendjes shëndetësore të pacientëve dhe aftësia e perceptuar për të kontrolluar sëmundjen e tyre rezulton në përmirësimin e cilësisë së jetës. Metodologjikisht, është e rëndësishme të përdoren vlerësime shumë dimensionale të cilësisë së jetës dhe të përfshihen si masa gjenerike ashtu edhe ato specifike të sëmundjes. Masat e cilësisë së jetës duhet të përdoren për të drejtuar dhe vlerësuar ndërhyrjet në trajtim.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2701

Included in

Nursing Commons

Share

COinS