Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Valdete Serreqi

Language

Albanian

Abstract

Hyrje: Sindromi Daun është çrregullim kromozomal i cili manifestohet me një shtesë të kromozomit, çrregullimi ndodhë në kromozomin 21 për ketë arsye edhe njihet si trisomia e kromozomit 21.

Qëllimi: Më qëllim të hulumtimit të problematikave që personat me Sindromën Daun si fizike-mendore ashtu edhe sociale kam realizuar një hulumtim ku janë përfshirë gjithsej 21 prindër të fëmijëve më Sindromin Daun pasi që vetë fëmijët nuk janë në gjendje të japin informata për gjendjen e tyre shëndetësore.

Rezultatet: Në hulumtim dominon gjinia mashkullore 66. 7%, pra në krahasim me gjininë femërore 33.3%. Mosha mesatare e respondentëve është një mesatare e moshës 20.5. Pas analizës së rezultateve rezulton se prindërit e fëmijëve me Sindromë Daun paralajmëruan nivel të lartë të sëmundjeve fizike: me zemrën 25%, shikimin 20% dhe mushkëri 40%, nivel i lartë i ndjenjës së zemërimit 48%, dhe 33% e prindërve si shqetësim kryesor shihnin paaftësinë e tyre për tu socializuar/përshtatur në shoqëri.

Konkluzionet: Hapat që duhet të ndërmerren nga institucionet shëndetësore padyshim përveç parandalimit dhe trajtimit duhet të jetë edhe qasja apo përfshirja e tyre në shoqëri me të drejta të barabarta si çdo qytetar tjetër.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2710

Included in

Nursing Commons

Share

COinS