Date of Award

Winter 2-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Ilir Ahmetgjeka

Language

Albanian

Abstract

Studimi i kësaj teme është bërë për shkak të incidencës së lartë që ka kanceri i koloinit në popullatë. Në këtë temë janë marrë në studim një numër i konsiderueshëm pacientësh të prekur nga ky kancer. Në bazë të këtij studimi është arritur në përfundimin se grupmoshat më të prekura nga kanceri i kolonit janë kryesisht grupmoshat e treta. Diagnostifikimi i hershëm është mënyra më efikase për parandalimin e këtij kanceri. Ka shumë rëndësi vëzhgimi i pacientëve, këshillimi i tyre në lidhje me kujdesin në vazhdimësi.

Profesioni universal i infermierit , shumë i respektuar dhe i nderuar nga të gjithë, historikisht është parë si mëshirëshmi i vlerave humane në shërbim të individit dhe të kolektivit, si një mision i lartë për të ndihmuar ata që vuajnë nga sëmundjet. Personeli infermieror, në aktivitetin për të kryer kujdesin infermieror, aplikon tërë kapacitetin profesional e shpirtëror për parandalimin e kurimin e sëmundjeve, për tu shërbyer atyre që kanë nevojë për ndihmë jo vetëm mjekësore por edhe shpirtërore, psikologjike e morale. Sa më të përgatitur profesionalisht të jenë infermierët, aq më i kualifikuar e rezultativ është shërbimi dhe aq më të mëdha janë përfitimet mjekësore, shpirtërore e morale për të sëmurin.

Pacientëve u janë marrë të dhëna të rëndësishme dhe u është dhënë kujdesi infermieror i nevojshëm dhe në këtë mënyrë ne kemi arritur në disa përfundime të rëndësishme.

1- Kanceri i kolonit është sëmundje shumë e shpeshtë që është vërejtur më shumë tek femrat se tek meshkujt.

2- Gjatë kujdesit infermieror ka shumë rëndësi aplikimi i terapisë dhe kujdesi ndaj plagës dhe në veçanti ndaj kolostomisë kur ajo është prezente.

3- Diagnostikimi i hershëm është mënyra më efikase për parandalimin e kancerit të kolonit.

4- Është shumë e rëndësishme që të bëhet ndjekja në vazhdimësi e pacientëve dhe t’u jepen këshilla në lidhje me kujdesin në vazhdimësi.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2734

Included in

Nursing Commons

Share

COinS