Date of Award

Spring 3-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Medicine and Nursing

First Advisor

Salih Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Kolecistektomia laparatomike është një procedurë tek e cila bëjmë heqjen e fshikëzës së tëmthit me një incizion ( të madh ) me metodën klasike ( kirurgji e hapur ). Qëllimi i këtij punimi ka qenë shtjellimi i kolecistektomisë laparatomike , faktorët që kontribuojnë deri tek zhvillimi i këtij intervenimi kirurgjik dhe kujdesi infermieror pre dhe post operativ. Detyra primare e infermierëve në këto raste është sigurimi i shëndetit të mirëfilltë të pacientit, rishikimi i vazhdueshëm dhe përcjellja e komplikacioneve të mundshme pas intervenimit kirurgjik të cilat munden edhe të rrezikojnë jetën e pacientit. Ky punim përmban studim të disa rasteve, ku rezultati i kujdesit infermieror ndaj këtyre pacientëve është arritur me sukses në klinikën e Kirurgjisë në Prishtinë, pasi që pacientët kanë përmirësim të gjendjes shëndetësore.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2730

Included in

Nursing Commons

Share

COinS