Date of Award

Fall 9-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Management (MM)

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Ylber Limani

Language

Albanian

Abstract

Globalizimi ka krijuar mundësi të panumërta për ndërkombëtarizimin e një game të gjerë shërbimesh. Risitë e fundit teknologjike të lidhura me uljen ose eliminimin e barrierave tregtare, rezultuan në një zgjerim eksponencial të firmave të shërbimeve. Ky punim analizon faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që ndikojnë në vendimin për të operuar ndërkombëtarisht. Analiza multivariane përdoret për të përcaktuar përcaktuesit kryesorë të ndërkombëtarizimit në këto firma. Gjetjet tregojnë se arsyet kryesore që mbështesin ndërkombëtarizimin e këtyre firmave të shërbimit janë madhësia e firmës, mjedisi konkurrues dhe shkalla e përvojës ndërkombëtare të stafit. Këta faktorë, të cilët ndikojnë në qëndrimet e menaxhmentit ndaj operimit ndërkombëtar, përcaktojnë shkallën e firmës së ndërkombëtarizimit. Për më tepër, firmat që kanë një numër të madh të menaxherëve të vjetër me një kurs të diplomuar dhe aftësi më të larta në gjuhë të huaj janë më të prirur për ndërkombëtarizim. Disa implikime praktike janë paraqitur për firmat e shërbimeve që janë në proces të ndërkombëtarizimit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.2785

Included in

Business Commons

Share

COinS