Date of Award

Summer 8-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Bukurie Jusufi

Language

Albanian

Abstract

Investimi përmban një seri të gjerë të aktiviteteve të njeriut në këtë aspekt në kuptimin e gjerë, investimi nënkupton angazhimin e mjeteve financiare në: patundshmëri, letra me vlerë, projekte prodhuese, shërbyese, zhvillim teknologjik. Një hyrje e shkurtër rreth investimeve në sektorin publik dhe sektorin privat në Kosovë si dhe cilët janë faktorët të cilët ndikojnë në rritjen ose uljen e këtyre investimeve. Procesi i investimeve në këto dy sektorë, karakteristikat, ndikimi i tyre në ekonomin e një vendi, do të shpjegohen në temën në vazhdim ku do të paraqiten të dhënat në lidhje me investimet në këto dy sektorë, për vite me radhë identifikimin e vendeve ku më së shumti janë bërë investime dhe cilat sektorë i preferojnë më shumë investitorët e huaj. Një gjendje jo mjaft e mirë sikurse në vendet në rajon siç është shkalla e lartë e papunësisë, korrupsionit po vërehet edhe në Kosovë. Një nga zgjidhjet e vetme që do të ndihmonin në uljen dhe zbutjen e kësaj gjendje dhe situate jo të mirë ekonomike do të ishte stimulimi i investimeve të huaja dhe investimeve të qeveris në sektorin publik dhe privat në Kosovë. Në këtë punim do të ofrojmë të dhëna të rëndësishme të cilat do të merren nga burime të ndryshme dhe mund të jen edhe të dhëna primare por edhe të dhëna sekondare te cilat sqarojnë investimet e bëra në Kosovë.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.1932

Included in

Business Commons

Share

COinS