Date of Award

Summer 8-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Izet Ibrahimi

Language

Albanian

Abstract

Zhvillimi i teknikës dhe rritja e kërkesave dhe nevojave, e ka detyruar njeriun të krijoj materiale të reja. Materiale të reja janë edhe materialet kompozite. Kompozitet janë produkte të përbëra nga materiale të gatshme, kryesisht si përzierje, të cilat bashkërisht japin veti të re të tillë që materialet veç e veç nuk i kanë. Njohja, formimi, struktura si dhe përbërja e këtyre materialeve t’ju jep mundësi konstruktorëve dhe inxhinierëve, që t´i përdorin këto materiale dhe teknologji shumë të përsosura. Edhe kompozitet laminare dizajnohen me qëllim të përmirësimit dhe avancimit të vetive të materialeve, të cilat kanë gjetur aplikim në shumë degë të industrisë, si në: aviacion, elektronikë, kibernetikë, në industrinë ushtarake, mjekësi, etj. Bashkimi i dy apo më shumë materialeve na jep një material me veti shumë më të mira dhe më cilësorë se materialet prej të cilave është krijuar ky material. Modeli më i mirë i kompoziteve laminarie në nivel vendi është: Përfitimi i shiritave transportues në Fabrikën « NewKo-Ballkan L. L.C », në Suharekë. Procesi i përfitimit të shiritave transportues, është një proces teknologjik mjaftë i gjatë. Ky proces në Fabrikën « NewKo - Ballkan L.L.C» fillon në repartin:

a) Ballbo-Pëlhurat teknike. Ky proces kalon nëpër disa faza: Dredhja – Endja – Thurja e fijeve – Impregnimi;

b) Pregaditja e materialit. Përfitimi i gomës, pasurimi i gomës, plastifikimi i gomës, gomirimi i pëlhurave;

c) Konfeksionimi. Ngjitja (palosja) e shtresave, skajet e shiritit, shtresa punuese, shtresa jo punuese;

d) Vullkanizimi. Vullkanizimi është proces përfundimtarë i cili shiritit transportues i jep veti dhe cilësi të garantuara për përdorim. Provat dhe analizat që bëhen në laboratorin e fabrikës, i vërtetojnë dhe dokumentojnë kërkesat e shfrytëzuesve të cilat janë sipas standardeve ISO. Konstruksionet e ditëve të sotme duhet të jenë të lehta, të qëndrueshme, të besueshme, të lira, dhe më të bukura se dikur.

DOI

10.33107/ubt-etd.2018.241

Share

COinS