Date of Award

Summer 6-2015

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Bertan Karahoda

Language

Albanian

Abstract

Çdo ditë e më shumë kërkesa për energji elektrike nё vendin tonë po rriten, për ti plotësuar këto kërkesa, duke ju shmangur prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli, pasi prodhimi i energjisë elektrike nga thëngjilli, dëmton ambientin si dhe shëndetin tonë, duhet investuar nё prodhimin e energjisë sё ripёrtёritshme nga era, rrezet e diellit.

Tema ime ka tё bёjё me prodhimin e enegjisё elektrike nga foto-voltazhi, nё temё janë studiuar teknologjitë e ndryshme tё foto-voltazheve, zhvillimet e fundit, rritja e efikasitetit, kostoja, dallimet mes teknologjive tё foto-voltazheve. Gjithashtu janë studiuar tarifat feed-in, tarifa tё cilat ndihmojnë nё rritjen e investimeve nё prodhimin e energjisë sё ripёrtёritshme si dhe ndihmojnë nё rikthimin e investimeve.

DOI

10.33107/ubt-etd.2015.240

Share

COinS