Date of Award

Fall 11-2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Arian Meta

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij studimi është eksplorimi i dallimeve ndërmjetë US GAAP-it dhe IFRS-së, i cili është i motivuar nga ana e procesit të harmonizimit të vazhdueshme në përcaktimin e standardeve të kontabilitetit si dhe me projektet e fundit konvergjencë nga FASB dhe IASB. Në përgjithësi, ne gjejmë se US GAAP dhe IFRS vetëm ndryshojnë në lidhje me aftësitë parashikuese. Fakti se në SHBA informacioni GAAP i kontabilitetit tejkalon IFRS-në që mbanë dallimet karakteristike të firmës, të tilla si madhësia dhe firma që auditohet. Megjithatë, rezultatet tona gjithashtu na sugjerojnë se këto dallime nuk janë vlerësuar plotësisht nga ana e investitorëve, pasi ne nuk i respektojmë dallimet e mëdha dhe të vazhdueshme për atributet ose vlerat e saktësisë

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2009

Included in

Business Commons

Share

COinS