Date of Award

Summer 8-2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Sokol Krasniqi

Language

Albanian

Abstract

Tregtia Elektronike (e-commerce) është shkëmbim virtual (paperless) i informacioneve

te biznesit duke përdorur EDI-(electronic data interchange), e-mail, buletinin elektronik në bord,

faks transmisionet dhe fondin elektronik te transfereve. Poashtu i referohet online stoqeve,

transaksioneve të bondeve , “shkarkimeve” dhe shitjeve të produktevete“buta”(software, muzikë

dokumenteve,etj) dhe transaksionve B2B- business to business. [1]

Tregtia elektronike ka pasur një impakt enorm në biznes kudo në botë andaj edhe qëllimi

kryesor i këtij studimi është që të informojë biznesin dhe konsumatroin kosovar me gjithqka

rreth asaj se si bëhet Tregtia elektronike.

Në ditët e sotme , Tregtia Elektronike, është duke e ndërruar mënyren e udhëheqjes se

biznesit në përgjithesi. Tanimë nuk është e vështirë të hapim një biznes dhe të shesim produktet

dhe shërbimet me sa më pak shpenzime dhe të jetë sa më shumë fitim prurës.

Pyetjet kryesore qe studimi pret ti jep pergjigje janë: Pse duhet te dijmë për Tregtinë

Elektronike? Cilat janë gabimet në lidhje me Tregtinë Elektronike?Kushadministron me

internetin? Siguria e blerjeve përmes internetit? Mashtrimet përmes Tregtisë elektronike?

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2077

Included in

Business Commons

Share

COinS