Date of Award

2017

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Izet Ibrahimi

Language

Albanian

Abstract

Sfida kryesore e përformacës teknike dhe mjedisore te Termocentrali “Kosova A“, ishte transporti i hirit dhe zgjyres, së mbetur nga proesi i prodhimit të energjisë elektrike. Bartja e hirit dhe zgjyra nga TC-A, në mënyrë mekanike me anën e konvejerëve në gjendje të thatë, sistemet e vjetruara dhe zgjidhja jo e pershtateshme tekniko‒teknologjike, sistemi i palosjes së hirit dhe menaxhimi i deponisë, ishin ndër faktorët kyç te komprementimit të sitemit, të cilet përvç që kanë ngritur kostot operuese këto te meta te sitemit edhe kanë ndikuar në nivel ekstrem në shfyrtyzimin jo te drejtë te resurseve energjetike si dhe demtimin e imazhit te kompanisë në raport me sjelljet jo miqësore ndaj mjedisit.

Zgjidhja e transportit të hirit dhe zgjyrës përmes sitemeve te avancuara te transportit hidraulike te hirit dhe zgjyrës, mënyra e palosjes, dhe menxhimit të deponisë janë, përvç faktit se ishin ndër zgjidhjet e përkryera teknike e transporti dhe menaxhimit te hirit dhe zgjyrës, këto sisteme njëkohësisht kanë përmirësuar në parametra të shkelqyer përformancën teknike, kanë ulur kostot operative, si dhe kanë mundësuar palosjën dhe menaxhimin e deponisë së hirit dhe zgjyrës në përputhshmeri me qasjet ma të avacuara teknik e mjedisore.

Projekti tekniko-teknologjik i trasportit hidraulik i hirit dhe zgjyres, kishte për detyrë inxhinjerike te mundësoj ndërtimin e deponisë stabile, te ulë efektet e emitimit dhe imitimit te ndotëseve potencialial, por në te njeten kohë, kjo zgjidhje teknike, përmes metodave me të avancuar te formimit te pulpës, kapjës së hirit fluturues, si dhe sistemet e mbylluar te transportit’ kanë, janë karakterisitkat themelore të pëmirësimit te përformancë teknike, rritijes se eficienës së burimeve energjetike, dhe përmbushjes së normave teknike dhe mjedisore konform kekresave te Bahskimit Evropian.

DOI

10.33107/ubt-etd.2017.236

Share

COinS