Date of Award

Summer 7-2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Arton Celina

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi I këtij punimi është të kuptojmë ndikimin e kredive në shtimin e numrit të punëtorëve në ndërrmarrjet private të vogla dhe të mesme në komunën e Lipjanit.

Duke pasur parasysh numrin e madh të të papunëve në Kosovë ne do të mundohemi të kuptojmë se cfar ndikimi kanë kreditë në rritjen e numrit të punëtorëve në ndërrmarrjet e vogla dhe të mesme në komunën e Lipjanit.

Ne në fillim filluam të marrim informata të përgjithshme në lidhje me financimin e biznesit në Kosovë, mirëpo me formulimin e pyetësorit dhe me intervistat e bëra ne arritëm të kuptojmë se cfar vëshirësi kanë ndërrmarrjet që ti përmbushin nevojat e veta dhe kuptuam se cfar ndikimi ka marrja e kredisë në shtimin e numrit të punëtorëve.

Kuptuam edhe se ka ndërrmarrje që kanë marrur kredi për të zhvilluar me tutje afarizmin e tyre dhe pas marrjes së kredisë kanë falimentuar.

Ne me këtë hulumtim kuptuam edhe rolin e institucioneve mikro-financiare, qka kanë të përbashkët me bankat dhe cila është më e favorshme banka apo institucionet mikro-financiare për marrjen e kredive nga ndërrmarrjet.

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2083

Included in

Business Commons

Share

COinS