Date of Award

Winter 1-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science in Mechanical Engineering (MSME)

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Izet Ibrahimi

Language

Albanian

Abstract

Në këtë punim do të fokusohemi tek teknologjia e prodhimit te çimentove me veti te avancuara, me vështrim të veçantë do të analizojmë llojet e teknologjive, proceset dhe ndikimin e tyre në vetit e çimentove. Njëra ndër sfidat e industrisë së prodhimit të çimentove është procesi i përgatitjes së lëndës së parë, përcaktimi përpjesëtimor i komponentëve të përzierjes, si dhe procesi i përpunimit që përfshin bluarjen, pjekjen dhe sintetizmin. Ky studimi konsiston në identifikimin e metodës adekuate të përgatitjes së recetës, përcaktimit të parametrave tekniko-teknologjik të procesit të prodhimit të çimentos Portland, e të cilët në fakt do të mund të shërbejë si terma referente për korrektimin e fazave të procesit, me theks të veçanet modifikimi i zonave të procesit të cilat në rastin konkret janë përcaktuese të shumicës së vetive të çimentove, gjegjësisht determinuese në përmirësimin e vetive të klinkerit dhe bashkëveprimit të komponentëve në mes komponentëve të përzierjes.

Nga analiza që do ti bëjmë përbërësve të përzierjes paraprake për prodhimin e çimentos, parametrave tekniko-teknologjik të procesit si dhe analizës së fazave dhe mes fazave të procesit të prodhimit t ë çimentove në fabrikën “Sharrcem”.

Si fokus të veçanet dhe rezultat kjo temë do të paraqes analizimin dhe implementimin e përmirësimeve të procesit të prodhimit duke rritur prodhimtarinë pa humbur kualitetin dhe atë pa një kosto të lartë investuese në ndryshime teknologjike.

DOI

10.33107/ubt-etd.2019.235

Share

COinS