Date of Award

Fall 11-2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Valon Murtezaj

Language

Albanian

Abstract

Qëllimi i këtij hulumtimi është të kuptoj rëndësinë e trajnimit të punëtorit në organizatat në Kosovë dhe sa i kushtohet vëmendje trajnimit të punëtorëve.

Duke pasur parasysh klimën e sotme të biznesit dhe inovacionet teknologjike që ndikojnë në vendin e punës e bëjnë të nevojshme që punëtori të rinovoj vazhdimisht njohuritë dhe aftësitë e tij. Përmes trajnimit oraganizata ndërton një ekip më efektiv dhe shumë të motivuar për ti realizuar objektivat e saj, dhe në anën tjetër punëtorët ndjejnë kënaqësi përmes arritjes së objektivave personale dhe të organizatës.

Organizatat në Kosovë përcjellin deri në një masë trendin e zhvillimeve dhe inovacionet teknologjike dhe kjo lidhet direkt me vëmendjen që i kushtohet trajnimit dhe zhvillimit të punëtorit.

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2051

Included in

Business Commons

Share

COinS