Date of Award

Spring 4-2014

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Mechatronics, System Engineering and Robotics

First Advisor

Bertan Karahoda

Language

Albanian

Abstract

Ky punim diplome ka për qellim projektimin dhe realizimin e pjesëve mekanike, elektronike si dhe në tërsi makinën CNC. Synimi ynë ka qenë që përmes pllakës programuese Arduino të realizohet kontolla e CNC-së, ku përmes këtij projekti ne i zgjerojmë njohuritë më shumë rreth CNC-ve, ndërtimin, parimin e punës së tyre etj. Duke e ditur që kostoja e pajisjeve mekatronike për të realizuar një projekt të tillë është e lartë, atëherë ideja jonë ka qenë që, duke shfrytëzuar pajisje të vjetra elektronike, si printera, skanera dhe fotokopje, të realizojmë një sistem dy dimensional të kompletuar efikas dhe funksional. Në këtë projekt kemi bërë dizajnimin dhe realizimin praktik të një sistemi dy dimensional fillimisht për prerje me laser, mirëpo i njejti mund të përdoret edhe për kryerjen e funksioneve tjera . Ky sistem mundëson prerjen e materialit në forma të ndryshme sipas programit të përcaktuar.

DOI

10.33107/ubt-etd.2014.231

Share

COinS