Date of Award

2010

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Management, Business and Economics

First Advisor

Nazmi Zeqiri

Language

Albanian

Abstract

Ky studim analizon përfitimet e mundshme dhe sfidat me të cilat euroizimi i njëanshëm i sjell në Kosovë. Në përgjithësi, studimi ka vlerësuar se euroizimi në Kosovë ishte i dobishëm në sjelljen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar dhe të zgjidhjes së problemit të besimit në monedhën. Euroizimi ka eliminuar shpenzimet e transaksionit dhe të tregtisë së promovuar mes Kosovës dhe vendeve që e përdorin euron. Studimi gjithashtu adreson çështjet e mungesës së një pjese të mjeteve të zakonshme të politikës monetare dhe të të ardhurave. Përfitimet e siguruara nga një euroizim arrin qëllimin e plotë në Kosovë duke redukutuar shpenzimet, duke pasur parasysh madhësinë dhe strukturën e ekonomisë së saj e cila është pjesë e një zone tashmë plotësisht ose pjesërisht e euroizuar. Pasi që ka nevojë për ekonominë e Kosovës që të përfitojë nga një industri bankare të qëndrueshme dhe përveç kësaj BPK-ja nuk është një huadhënës i fundit, është zbatuar një mbikëqyrje e fortë bankare.

DOI

10.33107/ubt-etd.2010.2109

Included in

Business Commons

Share

COinS