Date of Award

Spring 4-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Bachelor Degree

Department

Computer Science

First Advisor

Blerim Zylfiu

Language

Albanian

Abstract

Jeta po bëhet shumë e vështirë për të bërë takime mjekësore personalisht dhe për të mbajtur një kujdes të duhur shëndetësor. Ideja kryesore e kësaj pune është të sigurojë lehtësi dhe rehati për pacientët gjatë caktimit së terminit dhe gjithashtu zgjidh problemet me të cilat pacientët duhet të përballen gjatë caktimit të terminit. Ai u mundëson ofruesve të kujdesit shëndetësor të përmirësojnë efektivitetin operacional, të ulin kostot, të zvogëlojnë gabimet mjekësore, të zvogëlojnë konsumin e kohës dhe të përmirësojnë ofrimin e cilësisë së kujdesit. Ky sistem ndihmon në zvogëlimin e problemeve që ndodhin kur përdorni sistemin manual dhe ndihmon pacientët të kapërcejnë radhët e pafundme. Ky program gjithashtu ruan të gjitha detajet e pacientit, profilin e pacientit, diagnozat, etj. Ky sistem u mundëson punëtorve të menaxhojnë të dhënat dhe terminet e pacientëve. Përdoruesi mund të fusë detajet e tij, të azhurnojë profilin e tij dhe ata mund të zgjedhin testet të cilat duan t’i bëjnë dhe të caktojnë terminin. Përdoruesit mund të shikojnë takimet e tyre të ardhshme dhe takimet e kaluara varësisht prej statusit të tyre. Sistemi gjithashtu lejon që punëtorët të identifikohen. Punëtorët mund të ndryshojnë profilin e tyre dhe të shohin takimet e tyre të ardhshme, testet etj. Ata madje mund t'u dërgojnë rezutatet pacientëve të tyre duke zgjedhur pacientët e tyre nga lista. Administratori mund të shtojë/heq pacientë, punëtorët. Sistemi përmban një dizajn shumë intuitiv dhe të përgjegjshëm që përshtatet me pajisjet e të gjitha madhësive të ekranit (Smartphone, PC, Tablet etj.). Aplikacioni përshtat automatikisht paraqitjen e tij për të përputhur madhësinë e ekranit të përdoruesit.

Në vazhdim të këtij hulumtimi do të kuptoni për teknologjitë me të cilat është përpunuar ky sistem, si dhe për integrimin dhe mënyrën e përdorimit të tij në organizimin e proceseve menaxhuese, për të përmirësuar sistemin administrativ të laboratorëve mjeksor.

DOI

10.33107/ubt-etd.2021.2821

Share

COinS